Bảng giá niềng răng

BẢNG BÁO GIÁ CHI PHÍ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA 2019

Tên dịch vụ
Đơn vị
Giá niên yết
CHỈNH NHA BẰNG HỆ THỐNG INVISALIGN
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Express package (trường hợp đơn giản)
Một hàm
32.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Express package (trường hợp đơn giản)
Hai hàm
39.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Lite package (trường hợp nhẹ)
Một hàm
54.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Lite package (trường hợp nhẹ)
Hai hàm
69.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Moderate package (trường hợp trung bình)
Một hàm
72.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Moderate package (trường hợp trung bình)
Hai hàm
90.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Comprehensive Unlimited (mức độ 1 )
Hai hàm
118.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Comprehensive Unlimited (mức độ 2 )
Hai hàm
136.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI TRUYỀN THỐNG
Niềng răng mắc cài kim loại
Mức độ 1
Trọn gói
30.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại
Mức độ 2
Trọn gói
35.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại
Mức độ 3
Trọn gói
40.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ ĐỘNG
Niềng răng mắc cài kim loại tự động
Mức độ 1
Trọn gói
39.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động
Mức độ 2
Trọn gói
45.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động
Mức độ 3
Trọn gói
48.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ/SAPHIRE TRUYỀN THỐNG
Niềng răng mắc cài sứ
Mức độ 1
Trọn gói
39.000.000
Niềng răng mắc cài sứ
Mức độ 2
Trọn gói
45.000.000
Niềng răng mắc cài sứ
Mức độ 3
Trọn gói
48.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ/SAPHIRE TỰ ĐỘNG
Niềng răng mắc cài sứ tự động
Mức độ 1
Trọn gói
48.000.000
Niềng răng mắc cài sứ tự động
Mức độ 2
Trọn gói
54.000.000
Niềng răng mắc cài sứ tự động
Mức độ 3
Trọn gói
60.000.000
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA - SINH VIÊN
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
Mức độ 1
Trọn gói
23.500.000
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
Mức độ 2
Trọn gói
28.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
Mức độ 3
Trọn gói
32.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ/SAPHIRE SINH VIÊN
Niềng răng mắc cài sứ/saphire sinh viên
Mức độ 1
Trọn gói
35.000.000
Niềng răng mắc cài sứ/saphire sinh viên
Mức độ 2
Trọn gói
39.000.000
Niềng răng mắc cài sứ/saphire sinh viên
Mức độ 3
Trọn gói
43.000.000
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ ĐỘNG SINH VIÊN
Niềng răng mắc cài kim loại tự động sinh viên
Mức độ 1
Trọn gói
35.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động sinh viên
Mức độ 2
Trọn gói
39.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động sinh viên
Mức độ 3
Trọn gói
43.000.000

Hướng dẫn khi thanh toán tại nha khoa HAN DENTAl:

Đối với niềng răng trong suốt Invisalign:
  • Chi phí chỉnh nha trong bảng giá đã bao gồm: chi phí nhổ răng (với ca cần nhổ răng, không tính răng số 8), chi phí vệ sinh răng, lấy cao răng, chi phí khí cụ đảo khớp.
  • Khách hàng được tặng miễn phí 2 lần tẩy trắng  và 1 hàm duy trì sau khi tháo niềng.
Đối với niềng răng mắc cài:
  • Chi phí chỉnh nha trong bảng giá đã bao gồm: chi phí lấy cao răng, vệ sinh răng, chi phí nhổ răng (với ca cần nhổ răng, không tính răng số 8); không bao gồm chi phí các khí cụ đặc biệt khác.
  • Khách hàng được tặng miễn phí 1 gói tẩy trắng sau khi tháo niềng.

Trả lời